หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 


 

พิธีถวายดอกไม้จันทน์
(26 ตุลาคม 2560)
มอบเสื้อจิตอาสา
(26 ตุลาคม 2560)
ปลูกดอกดาวเรือง
(26 ตุลาคม 2560)
คุณธรรมความโปร่งใส
(26 ตุลาคม 2560)

ผ้าป่าขยะรีไซเคิล 2560
(25 สิงหาคม 2560)
แข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
(25 สิงหาคม 2560)
ร่วมใจภักดิ์รักษาสิ่งแวดล้อม
(25 สิงหาคม 2560)
ร่วมพลังแห่งความภักดี
(25 สิงหาคม 2560)

รดน้ำพระบรมศพ ร.9
กิจกรรมน้อมอาลัยด้วยหัวใจข้าแผ่นดิน
โครงการคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ประจำปี 2559
12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2559

มอบรองเท้านักเรียน
โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล (กิจกรรมการออกค่ายพุทธบุตร)
12 สิงหา มหาราชินี
โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชน

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559
กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559 (มวก.คัพนนทบุรี ครั้งที่ 24)
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(ค่ายหัตถวุฒิ) ประจำปี 2559

มอบกระเป๋านักเรียนและแปรงสีฟัน
ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ(OTOP)
รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
ปลายบางห่วงใย ใสใจผู้สูงอายุ

ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559
เคลือบฟลูออไรด์
โครงการเทศบาลสัมพันธ์สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ

ประชุมทบทวนแผนชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลปลายบาง
ปลายบางวิชาการ 59
กิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
โครงการรณรงค์เก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตในจังหวัดนนทบุรี

ปิดช่องทางจราจรถนนวัดสิงห์-วัดโบสถ์
แบบ สด.38
ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การปิดช่องจราจรถนนสายวัดสิงห์ - วัดโบสถ์
ขั้นตอนการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

       ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบ RSS
                    เทศบาลตำบลปลายบาง
                    สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลปลายบาง
20/9/2561 ประกาศโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/9/2561 ประกาศโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/9/2561 ประกาศโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/9/2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนดรั้ม Fuji Xerox CT350876 หมายเลขครุภัณฑ์ 478-56-0063 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและรางวี ถนนวัดสิงห์-วัดโบสถ์ หมู่ 4 ต.บางคูเวียง (รายจ่ายค้างจ่ายประจำปี 2559) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/9/2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

    © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com