นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์

นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง

นายธัชพล อภิรติมัย

ปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผลผู้ชนะ

ประกาศทั่วไป

ปฏิทินกิจกรรม