นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์

นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง

นายธัชพล อภิรติมัย

ปลัดเทศบาล

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศจากเทศบาล

ประกาศทั่วไป

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผลผู้ชนะ