หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 


 

แข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
ร่วมใจภักดิ์รักษาสิ่งแวดล้อม
ร่วมพลังแห่งความภักดี
รดน้ำพระบรมศพ ร.9

กิจกรรมน้อมอาลัยด้วยหัวใจข้าแผ่นดิน
12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2559
โครงการคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ประจำปี 2559
มอบรองเท้านักเรียน

โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล (กิจกรรมการออกค่ายพุทธบุตร)
12 สิงหา มหาราชินี
โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชน
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559
(10 ก.ค.2559)
กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559 (มวก.คัพนนทบุรี ครั้งที่ 24)
(10 ก.ค.2559)
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(ค่ายหัตถวุฒิ) ประจำปี 2559
(10 ก.ค.2559)
มอบกระเป๋านักเรียนและแปรงสีฟัน
(10 ก.ค.2559)

ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ(OTOP)
รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
ปลายบางห่วงใย ใสใจผู้สูงอายุ
ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559

เคลือบฟลูออไรด์
โครงการเทศบาลสัมพันธ์สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ
ประชุมทบทวนแผนชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลปลายบาง
ปลายบางวิชาการ 59
กิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

โครงการรณรงค์เก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตในจังหวัดนนทบุรี

ภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การจัดพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดนนทบุรี
รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อบรมหลักสูตรคอมพพิวเตอร์ของมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ
ประกาศ การย้าน/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง
ประกาศรับสมัครเข้ารับศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับต้น

 

26/5/2560 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้าง โครงการที่ 2 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและรางวี ชุมชนวัดศรีประวัติ หมู่ 1 ตำบลปลายบาง
26/5/2560 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้าง โครงการที่ 1 ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและรางวีถนนอัจฉริยะพัฒนา ซอย 8 หมู่ 6 ตำบลบางคูเวียง
26/5/2560 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการที่ 2 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำพร้อมพร้อมบ่อพักและรางวีซอยข้างโรงกรองน้ำ หมู่3 ตำบลปลายบาง
26/5/2560 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการที่ 1 ก่อสร้างเขื่อนและสะพานข้ามคลองบริเวณข้างโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม หมู่ 4,5 ตำบลปลายบาง
28/4/2560 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 6 คัน
12/4/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 1.สายส่งน้ำดับเพลิง 2. หัวกรโหลกดูดน้ำชนิดทองเหลือง

 

    © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com