หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 


d
 

แห่เทียนพรรษาทางน้ำ ประจำปี 2560
(1 กรกฎาคม 2560)
โครงการคัดแยกขยะต้นทาง
(1 กรกฎาคม 2560)
กีฬาสันนิบาต ประจำปี 2560
(1 กรกฎาคม 2560)
กำจัดผักตบชวา
(1 กรกฎาคม 2560)

DAY CAMP
อบรมการฟอกเงิน
ประกวดประดิษฐ์กระทง
แข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

ร่วมใจภักดิ์รักษาสิ่งแวดล้อม
ร่วมพลังแห่งความภักดี
รดน้ำพระบรมศพ ร.9
กิจกรรมน้อมอาลัยด้วยหัวใจข้าแผ่นดิน

โครงการคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ประจำปี 2559
12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2559
มอบรองเท้านักเรียน
โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล (กิจกรรมการออกค่ายพุทธบุตร)

12 สิงหา มหาราชินี
(12 สิงหาคม 2559)
โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชน
(12 สิงหาคม 2559)
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
(12 สิงหาคม 2559)
ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559
(12 สิงหาคม 2559)

กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559 (มวก.คัพนนทบุรี ครั้งที่ 24)
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(ค่ายหัตถวุฒิ) ประจำปี 2559
มอบกระเป๋านักเรียนและแปรงสีฟัน
ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ(OTOP)

รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
ปลายบางห่วงใย ใสใจผู้สูงอายุ
ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559
เคลือบฟลูออไรด์

โครงการเทศบาลสัมพันธ์สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ
ประชุมทบทวนแผนชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลปลายบาง

ปลายบางวิชาการ 59
กิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
โครงการรณรงค์เก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตในจังหวัดนนทบุรี

โครงการพัฒนาศัยภาพผู้นำชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

การพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่น ประจำปี 2561
รับสมัครนักเรียนศิลปชีพบางไทร รุ่นที่ 87
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2560
ฝึกอาชีพกลุ่มประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี
ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท
ประชุมชี้แจงการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ปลายบาง

 

4/8/2560 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและรางวีถนนอัจฉริยะพัฒนา ซอย 8 หมู่ 6 ตำบลบางคูเวียง
4/8/2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ 1
1/8/2560 สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 2 โรงเรียน
26/5/2560 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้าง โครงการที่ 2 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและรางวี ชุมชนวัดศรีประวัติ หมู่ 1 ตำบลปลายบาง
26/5/2560 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้าง โครงการที่ 1 ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและรางวีถนนอัจฉริยะพัฒนา ซอย 8 หมู่ 6 ตำบลบางคูเวียง
26/5/2560 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการที่ 2 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำพร้อมพร้อมบ่อพักและรางวีซอยข้างโรงกรองน้ำ หมู่3 ตำบลปลายบาง

 

    © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com