หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 


 

พิธีถวายดอกไม้จันทน์
(26 ตุลาคม 2560)
มอบเสื้อจิตอาสา
(26 ตุลาคม 2560)
ปลูกดอกดาวเรือง
(26 ตุลาคม 2560)
คุณธรรมความโปร่งใส
(26 ตุลาคม 2560)

ผ้าป่าขยะรีไซเคิล 2560
(25 สิงหาคม 2560)
แข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
(25 สิงหาคม 2560)
ร่วมใจภักดิ์รักษาสิ่งแวดล้อม
(25 สิงหาคม 2560)
ร่วมพลังแห่งความภักดี
(25 สิงหาคม 2560)

รดน้ำพระบรมศพ ร.9
กิจกรรมน้อมอาลัยด้วยหัวใจข้าแผ่นดิน
โครงการคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ประจำปี 2559
12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2559

มอบรองเท้านักเรียน
โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล (กิจกรรมการออกค่ายพุทธบุตร)
12 สิงหา มหาราชินี
โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชน

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559
กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559 (มวก.คัพนนทบุรี ครั้งที่ 24)
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(ค่ายหัตถวุฒิ) ประจำปี 2559

มอบกระเป๋านักเรียนและแปรงสีฟัน
ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ(OTOP)
รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
ปลายบางห่วงใย ใสใจผู้สูงอายุ

ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559
เคลือบฟลูออไรด์
โครงการเทศบาลสัมพันธ์สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ

ประชุมทบทวนแผนชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลปลายบาง
ปลายบางวิชาการ 59
กิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
โครงการรณรงค์เก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตในจังหวัดนนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ สถิติจังหวัดนนทบุรี
การปิดป้ายชื่อสินค้าและราคาจำหน่าย "ทุเรียนนนท์"
รับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากแลพผู้อยู่ในสถานะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี"
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปีการศึกษา 2561 (โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม)

 

       ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบ RSS
                    เทศบาลตำบลปลายบาง
                    สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลปลายบาง
13/7/2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/7/2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
11/7/2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ 12 โวลต์ 90 แอมป์ จำนวน 2 ลูก ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน 83-1459 โดยวิธีเฉพสะเจาะจง
11/7/2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรั้ม Brother DR-261 จำนวน 2 ชุด โดยวิธัเฉพาะเจาะจง
11/7/2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปมึกปริ้นเตอร์ OKI รุ่น B412 (สีดำ) จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/7/2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

    © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com