ข้อมูลผู้บริหาร

นายพงษ์ศักดิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์   

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง

ที่อยู่  1/19 หมู่ 1  ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 061-995-3556