กีฬาสันนิบาตจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลปลายบางได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตจังหวัดนนทบุรี ปีะจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬาพิทักษ์นนทเขต โดยมีเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 18 เทศบาล และได้รับเกียรติจากนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะ

สรุปรางวัลที่เทศบาลตำบลปลายบางได้รับ
1. รางวัลชนะเลิศ วิ่งตะขาบ
2. รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัดกระสอบคู่
3. รางวัลชนะเลิศ โยนบอลเข้าตะกร้า
4. รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน
5. รางวัลชนะเลิศ กินวิบาก
**** รางวัลถ้วยคะแนนรวมกีฬา****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *