กีฬาสันนิบาต ภาคกลาง

เทศบาลตำบลปลายบาง เป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตภาคกลาง ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยเทศบาลได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด 5 ประเภทกีฬา และได้รางวัลดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ กีฬาตะปีบไกล

– รางวัลชนะเลิศ กีฬาวิ่งตะขาบ

– รางวัลชนะเลิศ กีฬาวิ่งผลัดกระสอบคู่

– รางวัลชนะเลิศ กีฬาวิ่งผลัดซุปเปอร์แมน

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาโยนบอล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *