วันเด็ก ประจำปี 2561 (13 มกราคม 2561)

เทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ การเคหะเอื้ออาทร(วัดพระเงิน) เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เพื่อให้เด็กๆ และเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลปลายบางได้ร่วมเล่นเกมส์ และกิจกรรมต่างๆ พร้อมรับรางวัลต่างๆ มากมาย พร้อมทั้งนี้ภายในงานยังได้รับการสนับสนุนของกินต่างๆ มากมาย จากหน่วยงาต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อให้เด็กๆ และผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *