โครงการร่วมใจภักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยจิตอาสาในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดโครงการปลายบางร่วมใจภักดิ์รักษาสิ่งแวดล้อมขึ้น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก ทั้งขาเข้าและขาออก โดยได้รับเกียรติจากนายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย เป็นประธานในพิธีเปิด และรวมกันพัฒนาครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *