ปลายบางช่วยลดฝุ่นวันละจุด

       วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยความห่วงใยของท่านนายกฯ พงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ เกี่ยวกับสถานการฝุ่นละออง PM 2.5 จึงได้ให้งานป้องกันฯ และงานสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลปลายบาง ออกล้างทำความสะอาด เพื่อช่วยลดภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ ณ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง และโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *