ตรุษจีน

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
นายกพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน-ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมกันไหว้เนื่องในวันตรุษจีน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อเป็นศิริมงคล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *