หน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่

          กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลปลายบาง ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ณ วัดละมุดใน ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *