ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นทองอุไร ความสูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร จำนวน 200 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

PDF Embedder requires a url attribute

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *