ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และภัยสุขภาพ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 2 เมตร จำนวน 7 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

155

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *