ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง

รับโอนพนักงานสายบริหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *