มอบเบี้ยยังชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านนายกฯ พงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ พร้อมด้วย รองเยาวภ มากมูล ,สท.ประสงค์ เนียมเนตร ,สท.ประหยัด สิงห์อยู่ และสท.ธงชัย ร่วมกิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง จัดโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *