ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ (รายจ่ายค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

182

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *