ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก ขนาด 214/64 R16 รถประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน กย 7074 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

185

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *