ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *