ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2(พ.ศ.2562) ของเทศบาลตำบลปลายบาง

ประกาศใช้แผน-2561-2564-เพิ่มเติม-ครั้งที่-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *