ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ (เอ4 ,เอ3 ,บี4 ,เอฟ14) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

211

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *