ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

222

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *