ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ค่ายหัตถวุฒิ) ประจำปี 2562 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

254

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *