ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

255

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *