ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซ่เลื่อยนยนต์ ขนาด 11.5 นิ้ว จำนวน 12 เส้น , บาร์โซ่เลื่อยนยนต์ ขนาด 11.5 นิ้ว จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

283

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *