ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนดรั้ม Fuji Xerox CT 350876 หมายเลขครุภัณฑ์ 478-56-0063 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

285

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *