ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 150 รีม (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

287

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *