ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

331

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *