ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเรือเอี้ยมจุ้นพร้อมผูกผ้าระบายตกแต่งรอบเรือ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

334

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *