ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (เครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 2 เครื่อง , เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 ชุด , เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึก จำนวน 7 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

335

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *