ประกาศเผยแพร่ตารางราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอัจฉริยะพัฒนา ช่วงสามแยกชุมชนสวนสาธารณะ ถึงสะพานคลองประปา หมู่ 5 ตำบลปลายบาง

337

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *