ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลปลายบาง (เพิ่มเติม ตามระเบียบข้อ 22/2)

ประกาศใช้แผนพัฒนา-ฉบับเพิ่มเติม-ครั้งที่-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *