ประกาศเทศบาลตำบลปลายบางเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทียน ,ผ้าต่วนสีฟ้า เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

394

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *