ประกาศเทศบาลตำบลปลายบางเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

396

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *