ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 50,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

423

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *