ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก แมลง และสัตว์พาหนะนำโรค ดรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง จำนวน 6 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

428

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *