ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

429

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *