วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

ผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลปลายบาง , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน , อสม. และจิตอาสา 904 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564  โดยมีพื้นที่ปลูกดังนี้

1. บริเวณหมู่บ้านร่มรื่นวิลล์ ตำบลมหาสวัสดิ์

2. บริเวณทางเข้า สภ.ปลายบาง ตำบลปลายบาง

3. บริเวณโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม) ตำบลบางคูเวียง