วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564

เทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของนางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ได้มอบหมายให้นางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนตรีฯ ออกตรวจและดูแลความเรียบร้อย การดำเนินการการดูดเลนลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสำเร็จวิลล์ 1 (ต่อเนื่องวันที่ 4) ตำบลมหาสวัสดิ์ เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกบ่อย จึงอาจเกิดปัญหาน้ำระบายไม่ทัน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมขัง สร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องในชุมชนได้