วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น.

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ได้มอบหมายให้นางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ เลขานุการฯ , สมาชิกสภาเทศบาล , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปลายบาง และนายกฤษกร อัจฉริยะประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นำข้าวสารจากสมาคมการเคหะเอื้ออาทร / ข้าวสารจากมูลนิธิพุทธฉือจี้ในประเทศไทย พร้อมด้วยข้าวกล่องจากหลวงพ่อตี๋และพระอาจารย์อ๊อด วัดหูช้าง ไปมอบให้แก่ผู้พักอาศัย ณ การเคหะเอื้ออาทร(วัดพระเงิน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 320 ชุด