“ข่าวประชาสัมพันธ์”

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

———————————————————————

***ท่านสามารถแสกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง เพื่อเช็ครายชื่อ***

———————————————————————

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง โทร : 02-4494360 ต่อ 110-111-112

———————————————————————

***ท่านสามารถแสกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง เพื่อเช็ครายชื่อ รายชื่อเรียงตามเลขที่บ้าน***