วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564

เทศบาลตำบลปลายบาง บริหารงานโดยนางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีฯ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง นำฝาท่อระบายน้ำที่ทางกองช่างได้หล่อขึ้นมาใหม่ นำมาเปลี่ยนกับฝาท่อระบายน้ำอันเก่าที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งถ้าปล่อยไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรผ่านไปมาได้ ณ หมู่บ้่านสำเร็จวิลล์ 1 หมู่ 7 ตำบลมหาสวัสดิ์