วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564

เทศบาลตำบลปลายบาง บริหารงานโดยนางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีฯ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามกองสาธารณสุขฯ ออกดำเนินการทำตัดหญ้าและกำจัดวัชพืช บริเวณซอยโชติศิลป์โฆษณา ชุมชนวัดสุนทรธรรมิการาม เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบร้อยร้อย และเพื่อสนองนโยบาบของจังหวัดนนทบุรี “จังหวัดสะอาด”