วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นางสาวชฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยนางสาวทิพวรรณ รังษีภโนดร รองปลัด อบจ.นนทบุรี , นายกฤษกร อัจฉริยะประสิทธิ์ สมาชิกสภา อบจ. นนทบุรี , นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีฯ , รองนายกเทศมนตรี , เลขานุการ , ที่ปรึกษา , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล , คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน , จิตอาสา904 , อสม. และผู้นำชุมชน รวมต้อนรับและรับมอบเตียงกระดาษ , ที่นอน , หมอน , ผ้าห่ม และของใช้ต่างๆ จำนวน 200 ชุด จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อนำมาใช้ในศูนย์พักคอยชุมชน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ณ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อ๊อดวัดหูช้าง ที่สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับผู้ที่มาช่วยในงานครั้งนี้

ทั้งนี้เทศบาลตำบลปลายบาง ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันดำเนินการขนสิ่งของและประกอบเตียงกระดาษ จำนวน 200 เตียง เป็นอย่างสูง

—————————————-

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกัน : 02-4494361