วันที่ 18-19 ตุลาคม 2564

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วยนางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนตรีฯ ดูแลความเรียบร้อยและคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มาติดต่อขอรับความช่วยเหลือด้านกระสอบทรายและทราย เพื่อนำไปป้องกันน้ำท่วม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้ช่วยกันตักทรายใส่กระสอบเพื่อเตรียมไว้สำหรับบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลายบางที่ทีความจำเป็นต้องใช้ไปป้องกันน้ำท่วม

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

สำหรับผู้ที่ต้องการทราย/กระสอบทราย สามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ 24 ชั่วโมง

02-4494361