“ข่าวประชาสัมพันธ์”
เนื่องด้วยเทศบาลตำบลปลายบางได้ทำการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักถนนอัจฉริยะพัฒนา จากปากซอยวัดส้มเกลี้ยงถึงสะพานวัดแพรก หมู่ 2 ตำบลบางคูเวียง – หมู่ 4 ตำบลปลายบาง โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 3 มกราคม 2565
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรเส้นดังกล่าว โปรดกลีกเลี่ยงเส้นทางเพื่อความรวดเร็วและปลอดภัย หรือใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเส้นทางดังกล่าว
ขออภัยในความไม่สะดวก
กองช่าง เทศบาลตำบลปลายบาง
02-4494360 ต่อ 128-129-130
แผนที่เส้นทางการปรับปรุงถนน
——————————————————————–
เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 02-4494360
Facebook : ปลายบาง นนทบุรี
ID Line : plaibang
www : plaibang.go.th
สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361