วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วยผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลปลายบาง เข้าร่วมการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง ชั้น 4

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361