วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

เทศบาลตำบลปลายบาง บริหารงานโดยนางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีฯ ได้สั่งการให้นางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนรตีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายบาง พร้อมพนักงานเทศบาลฯ ออกพัฒนาและกำจัดผักตบชวารวมทั้งวัชพืชบริเวณคลองนา  เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสีย และช่วยให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น รวมทั้งป้องกันการอยู่อาศัยของสัตว์มีพิษอีกด้วย และสนองนโยบายของจังหวัดนนทบุรี “จังหวัดสะอาด”

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361