เทศบาลตำบลปลายบาง บริหารงานโดยนางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายนางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนายดร เทพบริสุทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายบาง พร้อมด้วยนายรุ่งลักสม์ ไทยครองธรรม ผอ.กองสวัสดิการสังคม ร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกและบริหารจัดการขยะต้นทาง โดยวันนี้เจ้าหน้าที่กองสาธาณสุขฯ ได้ลงพื้นที่ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง ซึ่งมีนางสาวน้ำเพชร ฉัตรปุญญานนท์ ผอ.กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลปลายบาง เป็นวิทยากรให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการขยะ ที่ถูกต้อง และได้ผลอย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกคนนำไปเริ่มต้นปฏิบัติ ณ บ้านตัวเองเป็นอันดับแรก และกระจายต่อไปในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะ และช่วยลดปัญหาขยะล้นชุมชนอีกด้วย และทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลปลายบาง ยังให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361