ข่าวเทศบาลตำบลปลายบาง “ปลายบางนิวส์” ประจำเดือนมกราคม 2565