เอกสารประกอบการสมัคร –> https://drive.google.com/drive/folders/1Obrno0NaZlHPoAkSzhUriPOr-rK44MAg?fbclid=IwAR0gQ9Q53t4KT2T_NwPD9gTVNgOxNQVRRuxQ5MsgrAaAq_v1ULSbxkBxKnY

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361