วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565

เทศบาลตำบลปลายบาง โดยนางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีฯ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามออกดำเนินการตัดหญ้า/กำจัดวัชพืช และทำความสะอาด บริเวณศูนย์พักคอยชุมชนเทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อความสะอาดและความปลอดภัยของประชาชนผู้มากักตัว

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361