ข่าวเทศบาลตำบลปลายบาง “ปลายบางนิวส์” ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2565